Four Seasons chung sofa trượt đệm sofa khăn lớp sofa Bắc Âu đơn giản đệm-pack dầy tấm vải liệm

MÃ SẢN PHẨM: TD-615488976115
1,460,000 đ
(Giá từ: 1,460,000 đ - 1,925,000 đ)
Phân loại màu:
Phân loại màu:
sự chỉ rõ:
280 áp dụng đối với một bộ đệm sofa
320 áp dụng đối với một bộ đệm sofa
Áp dụng pad bộ đến 360 ghế sofa
Customized phim đặc biệt (kích thước khác dịch vụ khách hàng liên lạc để mua)
sự chỉ rõ:
280 áp dụng đối với một bộ đệm sofa
320 áp dụng đối với một bộ đệm sofa
Áp dụng pad bộ đến 360 ghế sofa
Customized phim đặc biệt (kích thước khác dịch vụ khách hàng liên lạc để mua)
Ghi chú

Số lượng:

0988.219.967